• Open Flower

  tulevaisuuden silminnäkijä / eyewitness of the future

 • Wolf 2020

  Torikortteleissa & taskussasi 15.8.2020

  Wolf ilmestyy jälleen...

  ... arpa heitetään Torikortteleissa 15.8. klo 14-23...

  ... taiteilijat ja ajattelijat kokeilevat uutta
  vapaasti, rennosti & intiimisti...

 • Shop Now

  Check out suggestions & ask anna@openflower.fi

  Open Flower ENERGY
  Open Flower ENERGY
  1,300.00
  Open Flower ENERGY helps you surface your energy so that you can try and match it with others. Because in order to create & solve, good, resonating energies need to be united. "Life is about energy. And time matters most when energies meet." Anna Moilanen, Remaining time

  //

  Open Flower ENERGY auttaa tuomaan energianne pintaan. Sillä jotta voimme luoda uutta, hyvät, toisiaan tukevat energiat pitää tuoda yhteen. "Elämässä on kyse energioista. Ja ajalla on eniten merkitystä silloin, kun energiat kohtaavat." Anna Moilanen, Jäljellä oleva aika
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower RANDOM
  Open Flower RANDOM
  19.00
  Open Flower RANDOM offers a random observation / thought / an idea, to spice up your mind. A message to you from Open Flower's soul.

  //

  Open Flower RANDOM on sattumanvarainen havainto, ajatus tai idea maustamaan mieltäsi. Viesti Open Flowerin sielunmaailmasta sinulle.
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower GARDEN
  Open Flower GARDEN
  100.00
  Open Flower GARDEN brings you together with a handful of people, for one hour (virtually or in flesh). During the one hour session each of the participants introduces their chosen theme in three minutes, followed by a six minute discussion. A contemporary, unpredictable salon. (Price per person.)

  //

  Open Flower tuo yhteen kourallisen ihmisiä, yhdeksi tunniksi (virtuaalisesti tai IRL). Sessio kestää tunnin, jonka aikana jokainen esittelee kolmessa minuutissa valitsemansa aiheen, minkä jälkeen siitä keskustellaan kuusi minuuttia. Aikamme ennalta-arvaamaton salonki. (Hinta / pää.)
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower ?
  Open Flower ?
  460.00
  Open Flower ? aims at posing questions that help you see things differently & stop and think. Comprises of two sessions, an hour each (virtually / in flesh).

  //

  Open Flower ? pyrkii kysymään kysymyksiä, joiden tarkoituksena on saada teidät näkemään asiat uusin silmin, pysähtyä ajattelemaan. Koostuu kahdesta tunnin sessiosta (virtuaalisesti / kasvokkain.)
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower FANTASY
  Open Flower FANTASY
  7,400.00
  Are you having difficulty in finding an Open Flower product that is just for you? Open Flower FANTASY exists to offer you the possibility to suggest a project that focuses on your particular need. Reveal what's on your mind and let's figure out if it's doable. This can be e.g. curating a new opening.

  //

  Onko vaikea löytää juuri itsellenne sopivaa Open Flower -tuotetta? Open Flower FANTASY antaa mahdollisuuden ehdottaa juuri teidän tarpeeseenne keskittyvää työtä. Paljastakaa mistä haaveilette, niin mietitään olisiko se mahdollista toteuttaa. Kyseessä voi olla esim uuden avauksen kätilöinti.
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower FOCUS
  Open Flower FOCUS
  4,600.00
  "Life is what happens to you when you're busy making other plans." Concentration is a natural force that is currently facing extinction. Open Flower FOCUS helps you in stopping the daily carousel, taking a deep breath and focusing on the meaningful. Busyness is not a badge of honor. (1 hour x 10 sessions.)

  //

  Keskittyminen on luonnonvoima, jota uhkaa sukupuutto. Työ ja koko elämä kuluu kuin agilityradalla. Open Flower FOCUS auttaa pysäyttämään päivittäisen karusellin, vetämään syvään henkeä ja keskittymään merkitykselliseen. Kiire ei ole kunniamerkki. (10 tunnin sessiota.)
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower PURPOSE
  Open Flower PURPOSE
  2,700.00
  What is your purpose? What do you bring into this world? Purpose is something that you possibly cannot fulfill in a lifetime. At the same time it's something that is true from day one - if it's real, genuine. Open Flower PURPOSE helps you find a purpose to start living true tomorrow.

  //

  Mikä on tehtävänne? Mitä uutta tuotte tähän maailmaan? Tehtävä on jotakin, mitä ette kenties yksin saa tehtyä koko elämänne aikana. Samalla se on jotakin, mikä on totta päivästä yksi - otaksuen, että se on vilpitön. Open Flower PURPOSE auttaa päättämään tehtävän, jota elää todeksi.
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower MAGNET
  Open Flower MAGNET
  9,900.00
  Open Flower MAGNET helps you find your people. "Relationships are like dense forests. Or perhaps people, they are forests as well, paths after paths are revealed in them, paths that remain unknown to others, are revealed only by chance to some who happen along.” Riikka Pulkkinen, True

  //

  Open Flower MAGNET tuo ihmiset yhteen. "Ihmisten väliset suhteet ovat kuin tiheitä metsikköjä. Tai ehkä ihmiset itse, hekin ovat metsiä, polkuja polkujen jälkeen avautuu heissä, polkuja jotka säilyvät tuntemattomina toisille, avautuvat vain sattumalta joillekin jotka osuvat kohdalle." Riikka Pulkkinen, Totta
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower VALUES
  Open Flower VALUES
  1,300.00
  Values are not something you imagine, write down and forget. Values are something to live true every day, week, month & year. Something you deeply commit to. Sometimes you succeed, sometimes you fail. Open Flower VALUES helps you define your true colors.

  //

  Arvot eivät ole asia joka mielikuvitellaan, ja unohdetaan sitten pölyttymään. Arvot ovat jotakin, missä kilvoitellaan päivittäin - joskus onnistuen vahvemmin, toisinaan heikommin. Open Flower VALUES auttaa miettimään ne arvot, joihin sitoutua, ne jotka ovat totta, ja joiden mukaan elää ja toimia.
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower MEANING
  Open Flower MEANING
  1,900.00
  What is the meaning behind what you are doing? What gives it meaning? What strips its meaning? It's said that people shouldn't even dream about happiness, but about a meaningful existence. Open Flower MEANING helps you uncover the layers and find -or create- a deeper meaning.

  //

  Mikä on työnne syvempi merkitys? Mikä rakentaa sille merkitystä, mikä puolestaan riisuu sitä? Sanotaan, ettei ihmisen edes tulisi unelmoida onnellisuudesta, vaan merkityksellisyydestä. Open Flower MEANING auttaa kuorimaan yhdentekevät kerrokset ja löytämään -tai luomaan- syvemmän merkityksen.
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower TREASURES
  Open Flower TREASURES
  990.00
  Let's find what's special in you. Open Flower TREASURES digs out anything that makes you extraordinary. Be it a value, a mindset, an approach, a product, a service - anything that makes your perspective golden.

  //

  Open Flower TREASURES keskittyy jäljittämään, mikä teissä on erityistä. Jotakin kaunopuheiden tuolla puolen, kaunista ja arvokasta juuri teidän tavassanne katsoa maailmaa ja olla siinä.
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower SPEECH
  Open Flower SPEECH
  1,900.00
  Are you looking for a stimulating speaker? Open Flower SPEECH focuses on bringing you something that you & your audience don't know by heart, yet. Credibility & predictability aren't energizing. Open Flower aims at opening the minds. (Includes a 45 minute speech either virtually or in flesh, excludes travel expenses.)

  //

  Etsittekö innostavaa puhujaa? Open Flower SPEECH keskittyy puhumaan jotakin, mitä te ja yleisönne ette vielä osaa ulkoa. Kaihdamme uskottavuutta & ennustettavuutta: ne eivät avaa mieltä. (Sisältää 45 minuutin puheenvuoron joko virtuaalisesti tai IRL, ei sisällä matkakuluja.)
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower SOUL
  Open Flower SOUL
  2,400.00
  Is your soul missing? Do you feel that your audience doesn't connect to you, or you don't connect to yourself? You are working hard, but everything feels mechanistic - in other words, doesn't really feel. Open Flower SOUL helps you find your fire: something that is not calculated.

  //

  Onko sielunne kadoksissa? Tuntuuko, ettette saa yhteyttä yleisöönne - tai itseenne? Teette kovasti työtä, mutta kaikki tuntuu mekanistiselta. Toisin sanoen ei oikein miltään. Open Flower SOUL auttaa teitä löytämään sisäisen tulenne: sellaisen, joka ei ole laskelmoitua, mielistelevää tai latteaa. Vaan väkevää.
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower POSSIBILITY
  Open Flower POSSIBILITY
  420.00
  Open Flower is all about seeing possibilities. Open Flower POSSIBILITY focuses on listening to you for an hour, then coming back with 1-3 possibilities that you could look into. There's a possibility in everything. Sometimes you just need a guide to see them, a truffle pig, if you will.

  //

  Open Flower on mahdollisuusihminen. Open Flower POSSIBILITY keskittyy kuuntelemaan teitä tunnin ajan ja palaa (mietittyään) 1-3 mahdollisuuden kanssa. Kaikessa on mahdollisuuksia. Joskus ne nähdäkseen tarvitsee oppaan, ikään kuin tryffelisian.
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower UTOPIA
  Open Flower UTOPIA
  2,700.00
  Do you want to create new futures? Open Flower UTOPIA opens the backdoor of your mind, helping to see possibilities that don't mimick status quo. Now is a good time to stop fitting to existing frame & start taking an active role towards building the future.

  //

  Haluatko luoda uusia tulevaisuuksia? Open Flower UTOPIA avaa mielesi takaoven, auttaen näkemään polkuja, jotka eivät imitoi vallitsevaa, totuttua tilaa. Nyt on hyvä hetki lopettaa kelpaaminen ja omaksua aktiivinen rooli tulevaisuuden tekijänä. "From bitter searching of the heart [...] We rise to play a greater part." F.R. Scott
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower SURPRISE
  Open Flower SURPRISE
  50.00
  Are you longing for a surprise? Open Flower SURPRISE is a thought / object / gesture or their combination. Treat yourself or someone else in need. (Postage excluded.)

  //

  Kaipaatko yllätystä? Open Flower SURPRISE on ajatus / esine /ele tai niiden yhdistelmä, jonka voit antaa lahjaksi itsellesi tai toiselle.
  "Länsimaissa vallitsee samankaltaisuuden tunne, tunne, että tiedämme etukäteen mitä tapahtuu. Tiedämme mitä tapahtuu huomenna, ensi viikolla, vuoden päästä. Tiedämme kenelle pitää soittaa, millaisia tunteita täytyy syntyä erilaisissa tilanteissa, mitä pitää sanoa." - Andriy Zholdak
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower TOUCH
  Open Flower TOUCH
  990.00
  Touch is the strongest force on earth. Open Flower TOUCH is a moment of guided, respectful, safe touch. Gather together a group of 10. Colleagues / friends / other good people. You will get a guided two hour session in a peaceful milieu. Source of deep energy & good vibes. (Travel expenses excluded.)

  //

  Kosketus on voimista vahvin. Open Flower TOUCH on kahden tunnin tuokio opastettua, kunnioittavaa, turvallista kosketusta. Kokoa 10 ihmistä. Kollegoita / ystäviä / tuttuja. Saatte erityisen hetken rauhallisessa miljöössä. Syvää energiaa ja hyviä viboja. (Matkustuskulut eivät kuulu hintaan.)
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower SENZA DUBIO
  Open Flower SENZA DUBIO
  190.00
  Are you having doubts about something? Open Flower is here to support you. Human to human. An hour at a time. It's not therapy, it's genuine warmth & compassion. Finding courage together. Because the only constant is change. Forward!

  //

  Ainoa pysyvä on muutos. Open Flower auttaa muutokseen lempeästi, innostaen. Ei terapiaa, vaan vilpitöntä, lämmintä tukea, ihmiseltä ihmiselle. Epäilyksistä eroon. Tunti kerrallaan. Muutoksissa voi tukea, kun itse niistä aidosti syttyy. Eteenpäin!

  Quantity
  Coming soon
  Open Flower HORIZON
  Open Flower HORIZON
  490.00
  Are you stuck? Open Flower HORIZON helps you in finding ways to move forward. Try and tell what's holding you back in a particular project or more broadly. You will get thoughts on how to proceed.

  //

  Oletteko jumissa? Open Flower HORIZON avaa mieleenne polkuja eteenpäin, on kyse sitten tietystä projektista tai laajemmasta jumista. Saatte ajatuksen siitä, mitä tehdä seuraavaksi.
  Quantity
  Coming soon
  Open Flower ACT
  Open Flower ACT
  990.00
  Actions speak louder than words. Open Flower ACT is a set of 3 ideas: meaningful openings for you to consider acting on. Set consists of one moderate, one medium, and one bold action idea. Send an A4 sheet of your soul, situation, dream & challenges, and you will receive set of ideas designed for you.

  //

  Tekoja, ei sanoja! Open Flower ACT on kolmen tekoidean kämmenellinen: yksi maltillinen, yksi uskaliaampi, ja yksi villi merkityksellinen avaus. Lähetä A4:n kuvaus sielustanne, tilanteestanne, unelmistanne ja haasteistanne, ja saat 3 teille / sinulle mietittyä tekoajatusta.
  Quantity
  Coming soon
 • >

  OPEN FLOWER -FOKUS:

  MERKITYKSET, SUBSTANSSI, IHMISYYS, MAGNETISMI, AITO KIINNOSTAVUUS, UUSI, MUUTOS, UTOPIAT.

  utopia change magnetism

  Open Flowerin tuote on Anna Moilanen (KTM, Hkkk).

  "Moilanen ideoi uutta tulevaisuutta yrityksille, kaupungeille, yliopistoille, säätiöille ja muille toimijoille. Neuvoja antaessaan Moilasta vastaan tulee kulttuuri. Aina. Aidosti kiinnostavat asiat vain liittyvät kulttuuriin."

 • Letters

  from Open Flower's soul to yours.

 • AM

  Moikka, mä oon Anna. Synnyin ja elän Helsingissä. Viimeisten 20+ vuoden aikana oon tehnyt projekteja lähes alalle kuin alalle. Siitä & ihmisyydestä syntyy perspektiivini. Sydäntäni erityisen lähellä on uusi & muutos.

  Ihmismagneetti

  Ihmistenvälisyys on parasta ja vaikeinta elämässä. Olen varma, että jos oikeat energiat yhtyvät, voimme ratkaista vaikka mitä. Suurin haaveeni on luoda, tai edes saada käyttöön, ihmismagneetti. Sellainen, joka vetää ohittamattomasti yhteen ne ihmiset, jotka kuuluvat toistensa elämään. Ja yhtä varmasti pitävät irrallaan heidät, jotka tahtomattaankin nakertavat toisiaan.

  HAM Helsinki change future magnetism

  "Anna on HAM:in äiti."

  Haluan kovasti auttaa Suomessa niitä, joilla on energia uuteen. Vaikka taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila tietenkin todellisuudessa itse on HAM:in äiti, lainaus kuvastaa sitä kunnioituksen ja avoimuuden ilmapiiriä, jossa uutta museota joukolla teimme. Rakas duuni, kuten niin monet Helsingin hyväksi tehdyt.

  Helsingin Kaupunginteatteri future

  "Anna avaa omaa ajatteluani."

  Sain miettiä Helsingin Kaupunginteatterin tulevaisuutta yhdessä uuden johtajan, Kari Arffmanin kanssa. Kari on kiva, fiksu ja avoin ihminen, jonka kanssa egot eivät ikinä värjää ilmaa. "Tää on ollu hemmetin hyödyllistä: en mä tiedä onko sun ajatukset aina faktaa, mutta ne avaavat mun omaa ajattelua", summasi Kari työmme.

  Kirsi Juva Como Helsinki dialogue

  Kirsi Juva on nero.

  Open Flower perustettiin 2011 halusta tehdä mielenkiintoisia asioita fiksujen ja kivojen ihmisten kanssa, ja saada käyttää omia aivoja mahdollisimman joustavasti. Haave on toteutunut, ja oon saanut yhdistää energiat mm uraauurtavan Työparitoimisto Como Helsingin perustajan & työparin Kirsin kanssa. Kirsi on skarppi ja suora, ja ihminen, jonka seurassa kokee aina olevansa arvostettu, kuultu ja nähty. Sellaisessa seurassa ainakin minä olen parhaimmillani.

 • Ihmishelmiä ovat mm:

  Koneen Säätiö Anna Talasniemi

  "Anna on inspiroiva,
  taitava ja kannustava."

  Anna Talasniemi,
  Koneen Säätiön johtaja

  Torikorttelit Peggy Bauer

  "Anna on Suomen paras konseptoija."

  Peggy Bauer, kauppapaikkajohtaja,
  Helsingin Leijona

  Como Helsinki Kirsi Juva

  "Työskentely Annan kanssa on
  tajunnan räjäyttävä kokemus."

  Kirsi Juva, Työparitoimisto Como Helsinki, perustaja & työpari

  valtioneuvoston kanslia Syke Annukka Berg

  "Anna puhaltaa sielun
  tekemiinsä asioihin."

  Annukka Berg, jonka kanssa
  teimme valtioneuvoston kanslian Herozeroheroa (rohkeiden kokeilujen edistämiseksi Suomessa).

  Visible Realms Teemu Jäppinen

  ”Anna is one of the most passionate people I've met during my career. When she believes in something she'll do her everything to make it happen, putting "All-in" lending you her emotions, yet keeping everything strictly professional. She has an obvious talent to encourage and to push. Listen to her."

  Teemu Jäppinen,
  Visible Realms, Founder

  Yle Radio 1 Kulttuuriykkönen Kisastudio

  Yle Radio 1:n Kulttuuriykkösen Kisastudion hyvä keskusteluseura, mm Sixten Korkman, Helena Ranta ja Pietari Kylmälä.

 • Avataan tulevaisuus.

  Olen mahdollisuusihminen. Jos olet ihminen, jolla on energia uuteen, olisi valtavan kiinnostava tutustua. Kutsu mut kahville, viinille, tai tilaisuuteesi puhumaan. Tehdään uusi yhdessä.

 • Kerron mielelläni lisää & kuuntelen sinua!

  anna@openflower.fi, +358 40 716 0690
  Tehtaankatu 24 A 2, 00140 Helsinki, Finland, Europe

 • Privacy Policy

  Open Flower is committed to protecting its customers’ privacy. You can unsubscribe our letters in the end of each message or by contacting anna@openflower.fi. We collect information received from the user & information collected from using the web services and analytics. We use the information to provide a good experience and to improve our services. We need the information to deliver, handle and archive the orders (of services & products). Register owner and contact: Open Flower Oy (business-ID: 2436928-3), Tehtaankatu 24 A 2, 00140 Helsinki, Finland

  Please feel free to ask more about privacy and processing of personal information: anna@openflower.fi

  What can be collected?

  Personal information given by the user. Identification information like name. Contact information like address, email and phone number. Payment details, including credit agreements and other billing information. Location information that is used to estimate shipping costs and delivery times. Information derived from the usage of the web services and analytics. Shopping history, e.g. previously ordered products and their price information. Delivery details like chosen delivery method and delivery address. Product reviews. Browsing and usage history of the web services and device information. Identification information used for product recommendations and other targeted content. Identification, contact and payment details are mandatory to pass forward to us when you purchase from us directly via internet. The main source for this information are the users themselves. Besides this information we might receive information from our partners, e.g. from credit and payment gateway service providers.


  How is your information stored and protected?
  The customer register information is not given to outsiders.

   

  Who handles your information?
  Access to customer information is restricted to Open Flower staff. We use only validated, trusted partners when we need to transfer some information to a third party.

   

  What kind of rights do you have?
  As a customer, you have the right to get access to personal information we have saved about you. You have the right to request correcting or deleting personal information we have about you. With certain conditions met, you have the right to request limitation or resist the use of your personal information.

  In addition, if the data processing is based on separate consent, you have the right to cancel your consent at any time. Please notice that this does not affect on legal data processing conducted before cancelling the consent. You can contact us at anna@openflower.fi, to make a request to use your rights. Your request needs to be identified with enough of details so that we can verify your identity. We will inform you if we can’t process your request for some parts, e.g. delete some information that is required by the law to be saved for longer periods (for example credit agreements and accounting information), or based on our right. If you notice flaws in our request processing or if it’s against the law, you can register a complaint to the Data Protection Authority.

   

  How can you see the information saved in our systems?
  You can request the information saved in our systems by emailing us: anna@openflower.fi

   

  How can you influence the processing of your information?
  You can decide what kind of messages you want to receive & orders to make. In some cases, all of the information can’t be removed and legislation can require us to save some of the customer related information.

   

  Does our website use cookies, and what are they?
  Open Flower Oy uses cookies and similar techniques like web browsers’ local storage. Functional cookies and local storage is used e.g. to identify customers, maintain logging-in functionalities and provide shopping cart functionality. To use these functionalities, accepting the use of cookies and local storage is mandatory.

   

  Can this privacy policy be changed?
  To guarantee service development and legal complying in the future also, we reserve the right to change this privacy policy. If there are significant changes to the Privacy Policy, we’ll inform our registered customers and newsletter subscribers.

   

  How can I contact you?
  You can contact us regarding privacy, information processing and privacy policy via email: anna@openflower.fi.

  All Posts
  ×